Yhdistys

Suomen Unettomat ry 

Suomen Unettomat ry on vuonna 2002 perustettu valtakunnallinen
sosiaali- ja terveysalan yhdistys, joka toimii Uudeltamaalta käsin.

Tavoitteeet ja toiminta

Tavoitteenamme on tarjota tukea ja tietoa tilapäisestä tai pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Pyrimme myös edistämään yleistä tietoisuutta unettomuudesta, sen syistä, hoitokeinoista sekä vaikutuksista elämänlaatuun ja toimintakykyyn.
Toimintaamme kuuluu mm. tiedottaminen unen ja unettomuuden asioista sekä vertaistoiminnan ja yleisöluentojen järjestäminen. Lisäksi teemme yhteistyötä Uniliiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa ohjattujen uniryhmien ja vuosittaisten Unilääketieteen koulutuspäivien järjestämisessä. Ensisijaisesti tarjoamme apua unettomuuden lääkkeettömään hoitoon.

Jäsenyys 

Suomen Unettomat ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tilapäisestä tai pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivä tai unen parantamisesta ja sen vaikutuksista terveyteen kiinnostunut sekä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksemme toimintaa uniasioiden parissa.
Jäsenemme saavat Uniliiton julkaiseman Uniuutiset-jäsenlehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa tietoa sekä vertaistukea uniasioissa. Uniliiton muutaman vuoden välein julkaisema Hyvä Uni -tietopaketti puolestaan sisältää asiantuntija-artikkeleita unesta ja päivitetyn listauksen unihäiriöitä hoitavista lääkäreistä.

Uniliitto ry

Suomen Unettomat ry on Uniliiton jäsenyhdistys. Uniliitto ry on Suomessa toimivien uniyhdistysten kattojärjestö. Uniliitto tarjoaa unihäiriöistä kärsiville apua, tukea ja tietoa sekä edistää edunvalvonnan kautta julkisten palvelurakenteiden kehittämistä ja tasavertaista saavutettavuutta. Toiminnan tarkoituksena on myös edistää yleistä tietoisuutta nukkumisen ja vireystason vaikutuksesta elämänlaatuun sekä henkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn.