Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Suomen Unettomat ry on vuonna 2002 perustettu valtakunnallinen yhdistys.
Toimintamme tarkoitus on tukea tilapäisestä tai pitkäaikaisesta unettomuudesta
kärsiviä sekä edistää yleistä tietoisuutta unettomuudesta, sen erilaista syistä ja
vaikutuksista sekä hoitokeinoista.

Toimimme jäsenyhdistyksenä Uniliitto ry:ssä. Yhteistyössä Uniliiton sekä sen
muiden jäsenyhdistysten kanssa pyrimme tavoittamaan syystä tai toisesta
unettomuudesta ja unihäiriöistä kärsiviä ihmisiä ja heidän läheisiään ympäri
Suomen.

Tiedotamme jäsenistölle unen ja valveaikaisen vireyden ylläpitämisestä
jäsenkirjeitse sekä Uniliiton toimittamalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä
Uniuutiset-lehdellä.

Järjestämme yleisö- ja tilausluentoja unettomuuden eri näkökulmista sekä avoimia
vertaistapaamisia unettomuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Osallistumme
Uniliiton vuosittaisiin Vireysviikko®- , Unikeonpäivä- , Univiikko®- sekä
Unilääketieteenpäivät -tilaisuuksien toteuttamiseen. Näissä hoitohenkilökunnan
koulutuksissa tai avoimissa yleisötilaisuuksissa jaamme tietoa ja neuvontaa
unettomuuden ja unihäiriöiden kanssa elämisestä.

Yhdistyksen toiminnan pääpainoalueet vuonna 2023
Painotamme edelleen aktiivisen jäsentoiminnan merkitystä niin
läsnäolotilaisuuksissa kuin myös verkon mahdollistamana.

Kannustamme ja ohjaamme jäseniämme perustamaan uusia vertaisryhmiä eri
puolelle Suomea. Tutkimme mahdollisuuksia kunta-avustuksiin ympäri Suomen,
jotta voimme tukea alueellisia toimintoja.

Pyrimme tarjoamaan tietoa ja luentoa jatkossa myös ruotsin ja englannin kielellä.

Tarjoamme yleisölle avoimia live-asiantuntijaluentoja, verkkotallenteita ja
blogikirjoituksia unesta, unettomuudesta sekä päivittäisen tekemisen ja
palautumisen merkityksestä niihin ja vireystilaan.

Järjestämme eri tahoille mahdollisuuksien mukaan virkistys-, luento- tai
koulutustilaisuuksia unen, unettomuuden ja vireyden asioista.

Osallistumme Uniliiton strategian mukaiseen yhdistyksen toimintojen
kehittämiseen.

Tiedotamme yhdistyksemme toiminnoista erilaisiin yrityksiin, etenkin vuorotyötä
tekeviin. Yritysjäsenyyksien kautta pyrimme saamaan tukea unitietoisuuden
levittämiseen sekä vertaistuen ja vireyden edistämisen kehittämiseen.

Tapahtumat vuonna 2023
Vireysviikko® maaliskuun lopulla
Vireysviikko® on Uniliiton ja sen jäsenyhdistysten vuosittainen kesäaikaan
siirtymiseen ajoittuva kampanjaviikko. Sen tavoitteena on välittää tietoa unen
vaikutuksesta vireyteen ja elämän laatuun. Vireysviikolla® Suomen Unettomat ry
järjestää yleisöluentoja ja tiedottaa unettomuudesta ja unen huollosta eri
paikkakunnilla.

Jäsenistön vuosikokous huhti-toukokuulla
Sääntömääräiset vuosikokousasiat, joita ennen tai joiden jälkeen järjestetään luento-
ja keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta.

Unikeonpäivä
Suomen Unettomat ry on mukana järjestämässä heinäkuun 27. pvä Uniliiton kanssa Unikeonpäivän tapahtumaa.

Univiikko® lokakuun lopulla
Uniliiton vuosittainen kampanjaviikko, joka ajoittuu kesäajasta talviaikaan
siirtymiseen. Järjestämme siinä yhteydessä Unettomien Yö-tapahtuman verkossa.
Univiikon® aikana lisätään yleistä tietämystä unihäiriöistä ja niiden hoidosta.
Univiikon® päätapahtumana Uniliitto järjestää 24. valtakunnalliset Unilääketieteen
koulutuspäivät. Osallistumme koulutuspäivien tapahtumajärjestelyihin tarpeen
mukaan.

Messutapahtumat, teemapäivät ja yleisöluennot
Suomen Unettomat ry osallistuu yhteistyössä Uniliiton kanssa erilaisille hyvinvointi-
ja terveysalan messuille sekä oppilaitosten terveydenhoitoon liittyviin tapahtumiin.
Suomen Unettomat ry:n edustajat ja asiantuntijat käyvät pyynnöstä luennoimassa
hyvästä unesta, unenhuollosta ja vireyden ylläpitämisestä.

Tiedotustoiminta
Uniuutiset-lehden sekä jäsenkirjeiden lisäksi yhdistys tiedottaa unihäiriöistä ja
niiden hoidosta myös yleisöluentojen ja esitteiden sekä mediahaastattelujen kautta.
Uniliiton toimistolla on saatavilla sekä jäsenille että ulkopuolisille kirjallista tietoa
unettomuudesta.

Verkkosivut
Suomen Unettomat ry:n kotisivut löytyvät osoitteessa:

https://www.suomenunettomat.fi/

Suomen Unettomat ry:n FB-sivut löytyvät osoitteessa:
https://www.facebook.com/suomenunettomat/

Suomen Unettomat ry:n Instagram sivut löytyvät osoitteessa:
https://www.instagram.com/suomenunettomat/

Suomen Unettomat ry:n LinkedIn sivu löytyy osoitteessa:
https://www.linkedin.com/company/76566838

Tarkempaa tietoa sekä kaikkien uniyhdistysten ja Uniliiton toimintakalenteri löytyy
Uniliiton kotisivuilta:
https://www.uniliitto.fi/

Toimitilat
Suomen Unettomat ry toimii pääosin Uniliitto ry:n tiloissa osoitteessa Sitratori 3,
00420 Helsinki sekä ympäri Suomen sovituissa vertaistapaamistiloissa.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksut ja avustukset.