Kirjallisuutta

Uni ja unettomuus
Leeni Peltonen, Minna Huotilainen, Helmi Uusitalo, Silja Vahtokari
(Otava 2022)

Uni ja Unettomuus -tietoteos tarjoaa uusia oivalluksia siihen, miksi nukkumisesta on tullut niin vaikeaa. Unikeskustelua pitkään seuranneet konkarit, aivotutkija ja tunnettu uneton ottavat kirjassaan mukaan myös nuoremman sukupolven äänen. Olemme erilaisia nukkujia persoonallisten tekijöiden vuoksi, mutta lisäksi uneen vaikuttavat myös monet yhteiskunnalliset päätökset, kuten työajat. Kirjassa on uusinta tutkimustietoa unen fysiologiasta ja psykologiasta. Kirjan luettuasi suhtaudut nukkumiseen armollisemmin! 

Hyvän unen avaimet - Opas unettomuuden itsehoitoon
Heli Järnefelt (Duodecim 2021)

Hyvä unen avaimet sopii kaikille, jotka haluavat tutkituin keinoin edistää hyvän unen edellytyksiä. Kirjassa esitellään 4-5 viikon itsehoito-ohjelma, joka tarjoaa neuvoja, ohjausta ja harjoituksia unen huoltoon, nukkumistottumuksiin ja unettomuuteen liittyvien tunteiden ja ajatuksien käsittelyn tueksi. Opas sisältää myös tietoa unesta ja univaikeuksien hoidosta nuoruusvaiheeseen, työhön ja työaikoihin, ikääntymiseen sekä unilääkkeiden käyttöön liittyen.

Irti unettomuudesta
Tuula Tanskanen, Eero-Matti Gummerus, Ville Ritola, Katinka Tuisku, Jan-Henry Stenberg (Duodecim 2021)

Irti unettomuudesta tarjoaa unettomuuden lääkkeettömän hoidon työkalut työkirjaksi koottuna terveydenhuollon ammattilaiselle tai kenelle hyvänsä unettomuudesta kärsivän omaan käyttöön. Kirja perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyyn verkkoterapiaan, joka tarjoaa kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin. Se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka on yksi tehokkaimmista ja tutkituimmista masennuksen ja nykyaikana myös unettomuuden hoitotavoista. 


Unentaidot - Löydä uni ilman lääkkeitä
Susan Pihl, Anna-Mari Aronen (Duodecim, 2020

Unentaidot on tarkoitettu unihäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen. Teos keskittyy unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Useat käytännölliset ohjeet ja harjoitukset pohjaavat uusimpaan kognitiiviseen psykoterapiaan ja tietoisen läsnäolon menetelmiin, jotka toimivat ahdistuksen ja masennuksen lisäksi unettomuuden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Nuku hyvin
Markku Partinen, Anne Huutoniemi (Docendo 2020)

Nuku hyvin on ensimmäinen suomalainen kattava tietokirja unesta. Kirja sopii kaikille terveydestään kiinnostuneille ja sen ohjeilla lukija voi oma-aloitteisesti vaikuttaa  unettomuuteen ja unen laatuun. Teos perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja se käsittelee unen tarpeen vaihtelua, iän tuomaa unen rakenteen muuttumista, uni-valverytmin rikkoutumista, unihäiriöiden syntyä ja hoitoa sekä keinoja unettomuuden välttämiseksi.

Hyvää yötä. Apua univaikeuksiin
Soili Kajaste, Juha Markkula:  (Kirjapaja 2020)

Hyvää yötä on tarkoitettu univaikeuksista kärsiville ja heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Kirjasta löytyy perustietoa unesta ja unihäiriöistä sekä käytännössä toimiviksi todettuja keinoja unen laadun parantamiseen. Teoksen kirjoittajat ovat tiivistäneet tämänhetkisen tutkimustiedon helppolukuiseen muotoon. Unettomuus kehittyy ongelmaksi pitkittyessään, mutta jokainen voi halutessaan tehdä jotain unettomuudelleen.

Lisää unta. Kiireen lyhyt historia
Timo Partonen (Duodecim 2017)

Lisää unta - kiireen lyhyt historia kertoo säännöllisen vuorokausirytmin ja riittävän yöunen tärkeydestä etenkin lapsille ja nuorille. Opas sisältää myös käytännön ohjeita vuorokausirytmin säännöllistämiseksi ja yöunen turvaamiseksi. Kirja on tarkoitettu kaikille terveydestään kiinnostuneille, mutta etenkin lasten ja nuorten vanhemmille, opettajille, liikemiehille, vuorotyöläisille ja poliitikoille.

Valvomo. Kuinka uneton oppi nukkumaan 
Leeni Peltonen (Otava 2016)

Valvomo on Peltosen henkilökohtainen tarina unettomuudesta ja sen selättämisestä. Omia ja muiden unettomien kokemuksia täydentää asiantuntijoiden uusin tieto unettomuuden syistä, seurauksista ja hoidoista. Unettomuuteen voi saada apua.  

Väsymys työelämässä - riskit ja hallinta
Päivi Saarijärvi (Neirol 2015)

Väsymys työelämässä on ensimmäinen suomenkielinen kuvaus väsymysriskin hallintamenetelmästä (FRM-menetelmä, Fatigue Risk Management). Kirja avaa unen ja vireyden taustoja pohjaksi väsymyksen riskien ymmärtämiselle. Pääpaino on menetelmän esittelyssä, mutta kirja kuvaa myös sen historiaa ja nykypäivän käytäntöjä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Väsymys on hallittava asia. 

Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus
Markku Partinen, Maarit Huovinen  (WSOY 2011)

Unikoulu aikuisille on kirjoitettu jokaiselle, joka haluaa parantaa untaan. Kirja sisältää paljon perustietoa unesta ja uneen vaikuttavista tekijöistä. Se kertoo unettomuudesta ja sen tutkimisesta, ehkäisystä, riskitekijöistä ja hoidosta sekä hyvän unen merkityksestä. Uni on herkkä hyvinvoinnin mittari ja voit itse tehdä paljon oman unesi parantamiseksi. 

Terve uni
Markku Partinen, Maarit Huovinen (WSOY 2007)

Terve uni on kiinnostava opastus unen maailmaan ja käytännönläheinen lähdeteos unihäiriöistä kärsivälle. Unettomuuden lisäksi kirjassa käsitellään mm. uniapneaa, kuorsausta, narkolepsiaa, levottomia jalkoja, aikaerorasitusta ja unen aikaisia erityishäiriöitä kuten unissakävelemistä. Uupunutta tutkitaan ja hoidetaan. Omasta unestaan voi myös itse huolehtia monin eri tavoin.