Psykofyysinen fysioterapia unettomuuden hoidossa

30.09.2021

Kohti kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä

Psykofyysinen fysioterapia on yksi fysioterapian erikoisaloista, jonka perustana on kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä on ymmärtää kehon ja mielen vuorovaikutus. 

Psykofyysisessä fysioterapiassa kehon tarkkailu on aina keskiössä, sillä myös psyykkiset asiat vaikuttavat kehon toimintaan. Psykofyysinen lähestymistapa auttaa ihmistä hallitsemaan omaa tilannettaan ja olemaan aktiivinen toimija oman hyvinvointinsa parantamisessa.

Psykofyysinen fysioterapia on lääkkeetön, turvallinen ja kokonaisvaltainen hoitomuoto. Vaikka sen vaikuttavuutta ei ole tieteellisesti tutkittu vielä kovinkaan paljon, tähän mennessä saadut tulokset puoltavat sen vaikuttavuutta. 

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiin kuuluu muun muassa havainnointi-, rentoutus- ja hengitysharjoitukset. Näillä menetelmillä on saatu hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa.

Psykofyysisen fysioterapian avulla ihminen oppii aistimaan oman kehon toimintoja ja kunnioittamaan niitä sekä oppii rentoutumista ja stressinhallintaa. Itsetunto vahvistuu ja unettomuuden syitä pystytään hoitamaan lääkkeettömästi. Tavoitteena on ihmisen oma elämänhallinta ja oman vastuun ymmärtäminen hyvinvoinnistaan ja elämänlaadustaan.

Unettomuuden noidankehä

Useimmilla huonosti nukkuvilla unettomuus ei ole ainoa ongelma. Unettomuuden rinnalla esiintyy usein esimerkiksi kroonista kipua, masennusta, ahdistusta tai uupumusta. Nämä kaikki aiheuttavat myös fyysisiä oireita aktivoiden autonomista hermostoa. Silti ensimmäisenä tulisi pyrkiä vaikuttamaan uneen, jotta voimavarat muiden asioiden korjaamiseksi lisääntyisivät. Autonomisen hermoston oireita voidaan helpottaa omien voimavarojen tunnistamisella, fyysisillä harjoitteilla ja oppimalla kuuntelemaan oman kehon viestejä. Hyväksyvä asenne ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä.

Unettomuus voi aiheutua monista syistä ja sillä voi olla vaikutuksia kaikkiin elämän osa-alueisiin.

Psykofyysiseen fysioterapiaan sisältyy erilaisia menetelmiä ja niitä voidaan käyttää useille eri asiakasryhmille. Psykofyysistä lähestymistapaa voi kuitenkin soveltaa kaikkeen fysioterapiaan. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiin kuuluu muun muassa havainnointi-, rentoutus- ja hengitysharjoitukset. Näillä menetelmillä on saatu hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa.

Itsehoito-opas yhteistyössä Suomen Unettomat ry:n kanssa

Olemme pian valmistuvia fysioterapeuttiopiskelijoita Rovaniemeltä. Suomen Unettomat ry on ollut toimeksiantajana opinnäytetyössämme "Keho ja mieli rennoiksi - Itsehoito-opas unettomuuteen psykofyysisen fysioterapian keinoin". 

Valitsimme opinnäytetyön aiheeksi unettomuuden oman mielenkiintomme ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Unettomuus voi aiheutua monista syistä ja sillä voi olla vaikutuksia kaikkiin elämän osa-alueisiin. Sen vuoksi halusimme tehdä harjoitteista mahdollisimman monipuolisia ja hyödynnettäviä monenlaisiin tilanteisiin. Uskomme, että tulevassa työssämme voimme itsekin hyödyntää näitä menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kun vuosi sitten aloitimme opinnäytetyön työstämisen, käsityksemme unettomuudesta oli huomattavasti suppeampi kuin nyt. Prosessin aikana kävimme läpi paljon mielenkiintoista materiaalia ja saimme uutta tietoa aiheesta. Saimme Suomen Unettomat ry:ltä tukea ja hyviä vinkkejä työhömme koko prosessin ajan. 

Opinnäytetyömme teoriapohjassa kerromme tarkemmin psykofyysisestä fysioterapiasta ja unettomuudesta. Työmme tuotoksena on opas, johon olemme suunnitelleet harjoitteita sekä luettavassa että kuunneltavassa muodossa. Oppaassa on harjoituksia rentoutumiseen, kehon ja ympäristön havainnointiin sekä haitallisten ajatusmallien muuttamiseen.

Toivottavasti oppaastamme on hyötyä juuri sinulle! 😊 

Teksti ja kuva: Veera Vaarapuro ja Laura Sorvala, Lapin AMK


Opiskelijoiden toteuttama itsehoito-opas unettomuuteen löytyy  sivustoltamme ja se  jaetaan Suomen Unettomat ry:n jäsenille käyttöön lokakuun 2021 aikana. Itse opinäytetyö löytyy Theseuksesta, tästä linkistä.

4.-5.11.2021 toteutettavassa Unettomien Yössä pääsette myös kuulemaan oppaan harjoitteita. Seuraa Unettomien Yö -tapahtumasuunnittelua ajankohtaista osiossa sekä SU ry:n somekanavissa (FB ja Insta).