2021 Unituvat käynnistyivät

14.01.2021

Uniliiton jäsenjärjestöjen järjestämät Unituvat ovat matalan kynnyksen maksuttomia keskusteluryhmiä, jotka on tarkoitettu unihäiriöisille sekä heidän läheisilleen. 

Ohjaajina toimivat kokemusasiantuntijat. Ryhmien ensisijainen tavoite on avun saaminen ja antaminen kokemusten jakamisen kautta.

Verkkotapaamiset on kohdennettu eri kohderyhmille, jotta osallistuja saa parhaan mahdollisen vertaistuen suurin piirtein samassa elämäntilanteessa olevilta. 

Seuraava vertaisryhmä on pääosin suunnattu työikäisille - elämän- tai työtilanteesta riippumatta. 

Aika: tiistai  11.5.2021, klo 16.30 - 18.00. Tässä verkkotapaamisessa vapaaehtoisohjaajana toimii Päivi Saarijärvi, jolla myös työssään uni sekä väsymyksen hallinta ovat keskiössä.

Ilmoittaudu mukaan

Lisätietoja