Yhdistys

Toimintasuunnitelma

Klikkaa alla olevasta laatikosta vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan


Luennot ja webinaarit

Tarvitsetko luentoa? Toteutamme tiedotus- ja luentowebinaareja unen ja unettomuuden aiheista. Näihin voitte antaa ideoita, sekä lähettää pyyntöjä yhdistyksemme sähköpostiin: suomenunettomat@gmail.com

Uniliitto ry

Suomen Unettomat ry on Uniliiton jäsenyhdistys.
Uniliitto ry on Suomessa toimivien uniyhdistysten kattojärjestö. Uniliitto tarjoaa unihäiriöistä kärsiville apua, tukea ja tietoa sekä edistämme edunvalvonnan kautta julkisten palvelurakenteiden kehittämistä ja tasavertaista saavutettavuutta. Toiminnan tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä tietoisuutta nukkumisen ja vireystason vaikutuksesta elämänlaatuun
sekä henkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. 

Yhdistysasioita

Hallitus

Uuden kauden hallitus valittu jäsenkokouksessa 29.09.2020

Hallinto vuodelle 2021:

Puheenjohtaja - Ordförande:
Päivi Saarijärvi, Nurmijärvi, yrittäjä VITALGO, FRM -vireysvalmentaja, unitupaohjaaja


Muut hallituksen jäsenet:
Anna-Mari Aronen, Helsinki, unihoitaja, uniterapeutti ja uniryhmien ohjaaja
Johanna Kivinen, Helsinki, varapuheenjohtaja
Sirkku Piminäinen, Kerava, taloudenhoitaja, toimistokoordinaattori
Hannele Timonen, Tampere

Ajakohtaisia asioita yhdistyksen
hallinnolliselta puolelta

  • Su ry:n yhdistetty kevät- ja syysjäsenkokouksemme järjestettiin 29.9. klo 16 alkaen Uniliiton toimistolla. Kiitos niin paikanpäällä olleille kuin etänä osallistujille.

    • Yhdistykselle valittiin uusi hallitus ja hyväksyttiin sääntömuutos mm. vastaamaan etäkokousten pitoa. Toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle hyväksyttiin. Uuden esitteen kehittämistä jatketaan. Uusein Unitupien toiminnan aloitusta tuetaan. Nurmijärvellä alkaa ensimmäinen SU ry:n verkossa tapahtuva vertaisryhmä lokakuun 20. klo 16:30. Lisätietoja tästä ja muiden alueellisten yhdistysten Unituvista ja uniryhmistä jäsentiedotteista sekä Uniliiton sivuilta

  • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomuksemme vuodelta 2019 ovat valmiina esitettäväksi jäsenille. Tällä hekellä seuraamme mahdollisuuksia järjestää jäsenkokous hallituksen korona rajoitusten kehyksessä. Etäkokous ei yhdistyksemme säännöissä vielä ole mahdollistettu. Estiämme tähän sääntömuutosta tulevissa jäsenkokouksissa.

  • Kattojärjestömme Uniliiton kanssa määrittelemme uudelleen kevään 2020 aikana suosittujen Unitupien toimintaa. Pyrimme jatkossakin laajentamaan niiden toimintaa matalan kynnyksen vertais- ja tiedonsaantikanavana ympäri Suomen.


Yhteystiedot

suomenunettomat@gmail.com
Sitratori 3, 00420 HELSINKI